Co to jest ping – Jaki jest dobry i jak go zmniejszyć?

Co to jest ping jaki jest dobry i jak go zmniejszyć

W dzisiejszym zglobalizowanym świecie, w którym łączność internetowa odgrywa kluczową rolę, pojęcia takie jak “ping” stają się coraz bardziej istotne. Ping jest nie tylko znaczącym aspektem w grach online, ale także wpływa na ogólną wydajność i jakość połączenia internetowego. W tym artykule dowiemy się, czym jest ping, dlaczego jest ważny oraz jakie kroki można podjąć, aby zminimalizować opóźnienia i uzyskać płynne i zadowalające doświadczenie online.

Co to jest ping?

Ping to pojęcie związane z czasem opóźnienia w komunikacji między twoim urządzeniem a serwerem, z którym się łączysz, takim jak serwer gry czy strona internetowa.

Odnosi się do czasu, jaki potrzebny jest na przesłanie małego pakietu danych z twojego urządzenia do serwera i otrzymanie odpowiedzi z powrotem. Termin ten wywodzi się z dźwięku, jaki wydaje sonar podwodny, odbijając się od przeszkód i wracając do źródła.

W skrócie, ping wskazuje na czas, który upłynął od momentu wysłania zapytania do otrzymania odpowiedzi. Im niższy ping, tym szybsza i bardziej płynna jest komunikacja między twoim urządzeniem a serwerem.

Natomiast wysoki ping może prowadzić do opóźnień, lagów i problemów w grach online, strumieniowaniu wideo czy innych interakcjach online.

Wysoki Ping: Kiedy Czas Reakcji Staje Się Problemem

wysoki ping

Wysoki ping może być uciążliwym problemem, szczególnie w środowiskach wymagających natychmiastowej i płynnej interakcji, takich jak gry online, wideokonferencje czy strumieniowanie treści.

1. Gry Online: W grach online, każda milisekunda ma znaczenie. Wysoki ping może powodować opóźnienia w reakcji, co wpływa na precyzję i płynność rozgrywki. To może oznaczać trudności w celowaniu, opóźnienia w akcjach i ogólnie pogorszone doświadczenie gry.

2. Wideokonferencje: Podczas wideokonferencji lub rozmów głosowych wysoki ping może prowadzić do opóźnień w dźwięku i obrazie, co utrudnia płynną komunikację między uczestnikami.

3. Strumieniowanie Treści: Wysoki ping może prowadzić do buforowania i przerywania strumieniowanych treści, takich jak filmy czy transmisje na żywo.

4. Przesyłanie Danych: Jeśli pracujesz zdalnie lub przesyłasz duże pliki, wysoki ping może spowolnić te procesy.

5. Interakcje w Czasie Rzeczywistym: Wysoki ping utrudnia interakcje w czasie rzeczywistym, takie jak reagowanie na wydarzenia w grach lub monitorowanie rynków finansowych.

Warto zaznaczyć, że optymalny poziom pingu zależy od rodzaju aktywności. W przypadku gier online zazwyczaj niski ping (najlepiej poniżej 50 ms) jest pożądany. W przypadku wideokonferencji czy przeglądania internetu, tolerancja na nieco wyższy ping może być akceptowalna.

Jaki Ping jest dobry?

Poziom pinga uznawany za dobry może się różnić w zależności od rodzaju aktywności, w którą jesteś zaangażowany.

1. Gry Online: W grach online, niski ping jest kluczowy dla płynnej rozgrywki. Wartości poniżej 50 ms są uważane za bardzo dobre, im niższe wartości tym bardziej są pożądane. Ping zbliżający się do 100 ms powoduje już istotne spowolnienia, które np. w grach FPS mogą być bardzo irytujące.

2. Wideokonferencje: W przypadku wideokonferencji i rozmów głosowych, wartość pingu poniżej 100 ms jest ogólnie wystarczająca dla płynnej komunikacji.

3. Strumieniowanie Treści: Przy strumieniowaniu treści wideo, ping na poziomie poniżej 50 ms może pomóc w uniknięciu buforowania i przerw w odtwarzaniu.

4. Przesyłanie Danych: Przy przesyłaniu plików lub pracy zdalnej, ping poniżej 100 ms jest zwykle akceptowalny.

Warto jednak zauważyć, że poziom pinga może być również zależny od jakości twojego połączenia internetowego oraz odległości geograficznej między tobą a docelowym serwerem. Dlatego optymalny ping może różnić się dla różnych osób i lokalizacji. Jeśli jesteś graczem lub osoba, która wymaga natychmiastowej reakcji online, warto dążyć do utrzymania jak najniższego poziomu pingu.

Co wpływa na Ping?

co wplyw na ping

Na poziom pingu mogą wpływać różnorodne czynniki, zarówno związane z twoim sprzętem, jak i infrastrukturą sieciową.

1. Odległość Geograficzna: Im większa odległość między twoim urządzeniem a serwerem, tym dłuższy czas potrzebny na przesłanie danych, co może zwiększyć ping.

2. Szybkość Łącza Internetowego: Szybkie łącze internetowe może pomóc w zminimalizowaniu opóźnień podczas przesyłania danych.

3. Przeszkody i Zakłócenia: Przeszkody fizyczne, takie jak ściany czy inne urządzenia elektroniczne, mogą wpływać na jakość sygnału i zwiększyć ping.

4. Obciążenie Sieci: Duże obciążenie sieci, zwłaszcza w godzinach szczytu, może prowadzić do zwiększenia pinga, ponieważ dane muszą konkurować o dostępność pasma.

5. Używanie Wi-Fi: Połączenie Wi-Fi może być mniej stabilne niż połączenie kablowe, co może wpływać na ping.

6. Nieaktualne Sterowniki i Oprogramowanie: Nieaktualne sterowniki karty sieciowej lub oprogramowanie mogą wpływać na wydajność połączenia i zwiększać ping.

7. Konflikty Sprzętowe: Konflikty wewnętrzne między komponentami komputera mogą wpływać na jego ogólną wydajność, w tym również na ping.

8. Używanie VPN: Korzystanie z wirtualnych sieci prywatnych (VPN) może zwiększyć ping ze względu na dodatkowe przetwarzanie danych.

9. Jakość Dostawcy Internetowego: Jakość usług dostawcy internetowego ma duży wpływ na stabilność i prędkość połączenia, co wpływa na ping.

10. Złośliwe Oprogramowanie: Infekcje malware mogą wpływać na wydajność i prędkość połączenia, co może zwiększyć ping.

Warto zwracać uwagę na te czynniki i podejmować działania w celu minimalizacji ich wpływu na poziom pinga, szczególnie jeśli zależy nam na płynnej i szybkiej komunikacji online.

Jak sprawdzić ping?

Sprawdzenie pinga jest prostym procesem i można to zrobić na różne sposoby, w zależności od platformy. Oto kilka sposobów, jak można sprawdzić ping:

jak sprawdzic ping

1. Wiersz Poleceń (Windows):

 • Otwórz Wiersz Poleceń. Możesz to zrobić, wpisując “cmd” w polu wyszukiwania Menu Start.
 • Wprowadź polecenie “ping [adres IP lub nazwa domenowa]” i naciśnij Enter. Na przykład: “ping www.google.com“.
 • Wynik pokaże średni czas odpowiedzi, czyli twój ping.

2. Terminal (Mac / Linux):

 • Otwórz Terminal.
 • Wprowadź polecenie “ping [adres IP lub nazwa domenowa]” i naciśnij Enter.
sprawdzanie pingu

3. Narzędzia Online:

 • Istnieje wiele narzędzi online, które pozwalają na sprawdzenie pinga poprzez wpisanie adresu IP lub nazwy domenowej na stronie internetowej lub w aplikacji. Wystarczy wpisać w google “ping test” lub frazy pochodne i skorzystać z jednej ze stron.

4. W Gry Online:

 • W niektórych grach online możesz sprawdzić swój ping w ustawieniach gry lub poprzez wpisanie komendy w konsoli gry.

5. Aplikacje i Programy:

 • Istnieją aplikacje i programy dostępne do pobrania, które pozwalają na monitorowanie i sprawdzanie pinga w czasie rzeczywistym.

Wynik pinga zazwyczaj jest wyrażany w milisekundach (ms). Im niższa wartość, tym lepiej. Warto jednak zauważyć, że wartość pinga może się zmieniać w zależności od aktualnej sytuacji sieciowej, więc warto wykonać kilka testów w różnych momentach, aby uzyskać bardziej reprezentatywne wyniki.

Ping a FPS

Ping (czas reakcji sieciowej) i FPS (liczba klatek na sekundę) to dwie różne metryki, które mogą wpływać na jakość doświadczenia w grach online, ale mają odmienne znaczenie. Oto jak wpływają na siebie:

Ping:

 • Ping odnosi się do czasu opóźnienia w komunikacji między twoim urządzeniem a serwerem gry. Niski ping oznacza, że opóźnienie jest minimalne, a reakcje są natychmiastowe.
 • Wysoki ping może prowadzić do opóźnień w reakcji, co może wpłynąć na celność i płynność rozgrywki. Może także powodować efekty “zrywania” lub “teleportowania się” postaci.
 • Wysoki ping jest szczególnie uciążliwy w grach, które wymagają natychmiastowej interakcji, takich jak strzelanki lub gry sportowe.

FPS:

 • FPS to liczba klatek generowanych na sekundę przez kartę graficzną. Wyższa liczba FPS oznacza płynniejszą i bardziej realistyczną animację.
 • Niski FPS może prowadzić do ścinania obrazu, “lagów” w ruchach postaci i ogólnie pogorszonej jakości wizualnej.
 • Jednak niski FPS nie ma bezpośredniego wpływu na opóźnienie reakcji w grze.

Podsumowując, ping wpływa na opóźnienia między twoją akcją a jej widocznym efektem w grze, podczas gdy FPS wpływa na jakość animacji i płynność ruchu. Oba te elementy mogą wpłynąć na ogólne doświadczenie gry, ale z różnych powodów. Dlatego ważne jest, aby dążyć do uzyskania zarówno niskiego pingu, jak i wysokiej liczby FPS, aby osiągnąć najlepszą jakość i płynność rozgrywki.

Jaki powinien być ping na światłowodzie?

Na łączu światłowodowym, idealnie byłoby osiągnąć ping zbliżony do 20ms, ale ostateczny poziom pingu może zależeć od wielu czynników.

Niski Ping: W przypadku łącza światłowodowego, niski ping to poziom poniżej 20 ms. To oznacza, że czas reakcji między twoim urządzeniem a serwerem jest bardzo krótki, co jest szczególnie korzystne w grach online i aplikacjach wymagających szybkiej reakcji.

Akceptowalny Ping: Wartość pinga na poziomie 20-50 ms jest akceptowalna i wciąż zapewnia płynność i dobre doświadczenie podczas grania w gry online, przeglądania internetu czy korzystania z aplikacji do wideokonferencji.

Ping 60-70ms jest już odczuwalny i w grach na najwyższym poziomie może przesądzić o sukcesie lub porażce.

Ping w profesjonalnym graniu

Ping w profesjonalnym graniu

W turniejach esportowych zazwyczaj organizowane są offline, co oznacza, że wszyscy uczestnicy gry są fizycznie obecni w jednym miejscu. To ma kluczowe znaczenie dla poziomu pinga i jego wpływu na rozgrywkę.

Offline Turnieje: W przypadku offline turniejów, wszyscy gracze znajdują się w tej samej lokalizacji, co eliminuje problemy związane z odległością geograficzną od serwera gry. Dzięki temu ping dla wszystkich graczy jest taki sam i bardzo niski. W takich warunkach ping może wynosić zaledwie kilka ms lub być praktycznie nieodczuwalny. To pozwala na pełną sprawiedliwość i równość w warunkach rozgrywki.

Online Turnieje: W przypadku turniejów online, gdzie gracze rywalizują zdalnie z różnych miejsc, niski ping również pozostaje priorytetem, ale jego kontrola jest trudniejsza. W takim przypadku organizatorzy starają się wybrać serwery o jak najniższym pingu dla wszystkich uczestników. Jednak różnice w odległościach i jakości połączenia internetowego mogą wpływać na różnice w pingach, co może mieć wpływ na wyniki rozgrywki.

Jak zmniejszyć ping w telefonie?

Zmniejszenie pinga na telefonie może poprawić jakość doświadczenia podczas gier mobilnych lub korzystania z aplikacji wymagających szybkiej reakcji.

1. Wybierz Stabilne Łącze Wi-Fi:

 • Jeśli grasz w gry lub korzystasz z aplikacji wymagających niskiego pinga, upewnij się, że korzystasz z szybkiego i stabilnego połączenia Wi-Fi.

2. Wyłącz Urządzenia Współdzielące Sieć:

 • Wyłącz inne urządzenia korzystające z tej samej sieci Wi-Fi, aby zapewnić większą przepustowość dla swojego urządzenia.

3. Wyłącz Aplikacje W Tle:

 • Zamknij aplikacje działające w tle, które mogą obciążać łącze i wpływać na ping.

4. Zaktualizuj Aplikacje:

 • Upewnij się, że aplikacje gier i innych usług są zaktualizowane do najnowszych wersji, które mogą zawierać poprawki dotyczące wydajności sieciowej.

5. Wyłącz Aktualizacje W Tle:

 • Wyłącz automatyczne aktualizacje aplikacji w tle, aby uniknąć obciążenia łącza podczas korzystania z innych aplikacji.

6. Wyłącz VPN:

 • Jeśli korzystasz z VPN, wyłącz go, ponieważ dodatkowe przetwarzanie może wpłynąć na ping.

7. Ustawienia Gry:

 • W ustawieniach gry lub aplikacji może istnieć opcja wyboru regionu serwera. Wybierz serwer z niskim pingiem, jeśli to możliwe.

8. Przywróć Ustawienia Sieci:

 • Jeśli problem z pingiem jest chroniczny, możesz spróbować przywrócić ustawienia sieci do fabrycznych.

9. Skontaktuj Się z Dostawcą Internetowym:

 • Jeśli problem z pingiem utrzymuje się, skontaktuj się z dostawcą usług internetowych, aby sprawdzić, czy nie ma problemów z siecią.

Pamiętaj, że poziom pinga na telefonie może być również zależny od jakości sygnału sieciowego oraz odległości od nadajników. Dążenie do stabilnego i szybkiego połączenia Wi-Fi oraz minimalizowanie obciążenia sieci mogą pomóc w poprawie ogólnej jakości połączenia i zmniejszeniu pinga na telefonie.

Czy karta sieciowa ma wpływ na ping?

Tak, karta sieciowa może wpływać na ping w zależności od jakości, wydajności i przepustowości. Nowoczesne i wydajne karty sieciowe mogą pomóc utrzymać niski ping, a przewodowe połączenie zwykle oferuje mniejsze opóźnienia niż bezprzewodowe.

Jednak należy pamiętać, że często jest to jedna z ostatnich rzeczy jaką należy zmienić by polepszyć ping.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *